HARTL CRUSHER HBC 650, 750, 950 a 1250

Hartl Crusher HBC 650

HARTL CRUSHER dosahuje maximálny možný výkon pri minimálnom opotrebení. Produkuje vysoko kvalitné zrno s konštantnými rozmermi v tvare kocky. Drvič sa vďaka svojej pevnej a robustnej konštrukcii osvedčil pri spracovaní prírodného kameniva aj pri recyklácii. Všetky použité materiály a diely sú najvyššej kvality. Ergonomický tvar a inovatívny dizajn dávajú zariadeniam HARTL CRUSHER a pre ne typický moderný dojem.

HARTL SCREEN PLANT HSP 3300 + 3x HCB 5000

Zariadenie HARTL SCREEN PLANT vyniká stabilnou konštrukciou, nízkou prepravnou hmotnosťou a vysokým výkonom pri nízkych prevádzkových nákladoch. Výrobok sa uplatní v odbore prípravy prírodného kameniva k pri triedení a zhodnocovaní recyklovaných materiálov. Zároveň sa ale uplatní pri výstavbe ciest a lesných ciest a tiež pri pôdnych prácach a ťažobnej činnosti. Výraznou prednosťou je elektrohydraulický pohon triediacej skrine s vyšším výkonom ako porovnateľné čisto elektrické pohony. Modulárny systém umožňuje vytvoriť Screen Plant na základe individuálnych požiadaviek.

HARTL SCREEN PLANT

HARTL SCREEN PLANT HSP 3300 + 3x HCB 5000

HARTL SCREEN PLANT

Zariadenie HARTL SCREEN PLANT vyniká stabilnou konštrukciou, nízkou prepravnou hmotnosťou a vysokým výkonom pri nízkych prevádzkových nákladoch. Výrobok sa uplatní v odbore prípravy prírodného kameniva, pri triedení a zhodnocovaní recyklovaných materiálov. Zároveň sa ale uplatní pri výstavbe ciest a lesných ciest a tiež pri pôdnych prácach a ťažobnej činnosti. Výraznou prednosťou je elektrohydraulický pohon triediacej skrine s vyšším výkonom ako porovnateľné čisto elektrické pohony. Modulárny systém umožňuje vytvoriť Screen Plant na základe individuálnych požiadaviek.

HARTL SCREENER HBS 800, 1200, 1600 a 2000

HARTL SCREENER HBS 800-2000

HARTL SCREENER je mechanizmus s kompaktnou stabilnou konštrukciou a konštantným výkonom triedenia pri nízkych nákladoch na údržbu. Výrobok sa uplatní pri presnom triedení a oddeľovaní materiálu. Pomocou výmenných triediacich vložiek preoseje a roztriedi rôzne variabilné veľkosti výsledného zrna. Triediče sú vhodné pre predbežné triedenie (pred prípadným drvením), ale aj pre konečné triedenie podľa zrnitosti.

PERFORMANCE SKID

PERFORMANCE SKID ™ vyvinutá spoločnosťou Hartl je vysoko flexibilná pohonná jednotka a dokovacia stanica vhodná pre všetky hydraulické prídavné zariadenia a príslušenstvá, ako drviace lopaty, triediče, separátory, drviče a podobne. Tieto prídavné zariadenia a príslušenstvá môžu byť umiestnené ľahko a rýchlo, čo je obrovský pokrok z hľadiska výkonnosti a straty času na vstupnom materiáli. Po osadení naším rýchlym spojovacím systémom, všetky bežné príslušenstvá môžu byť rýchlo a spoľahlivo prispôsobené a pripojené.

hartl-crusher-performance-skid-ha-db-engineering

PERFORMANCE SKID

HARTL SCREEN PLANT

PERFORMANCE SKID ™ vyvinutá spoločnosťou Hartl je vysoko flexibilná pohonná jednotka a dokovacia stanica vhodná pre všetky hydraulické prídavné zariadenia a príslušenstvá, ako drviace lopaty, triediče, separátory, drviče a podobne. Tieto prídavné zariadenia a príslušenstvá môžu byť umiestnené ľahko a rýchlo, čo je obrovský pokrok z hľadiska výkonnosti a straty času na vstupnom materiáli. Po osadení naším rýchlym spojovacím systémom, všetky bežné príslušenstvá môžu byť rýchlo a spoľahlivo prispôsobené a pripojené.

MODULAR SOLUTIONS

hartl-crusher-performance-skid-cs-db-engineering

HARTL MODULAR SOLUTIONS (MODULÁRNE RIEŠENIE HARTL) sú založené na základnej myšlienke: ponúkať štandardizované moduly pre úpravárenskú techniku. Energeticky úsporné riešenia pohonov, kompaktná konštrukcia s optimálnymi rozmermi pre prepravu a malá vlastná hmotnosť zaručujú najvyšší stupeň mobility a flexibility pri vysokom pracovnom výkone s malými prevádzkovými nákladmi.