TRIEDIACE LINKY

Triediace linky sa používajú na ručnú separáciu rôznych druhov materiálov, napr. dreva, kartónov, papiera, kovov, textilov, plastov, skla, a iných. Pozostávajú z dopravníkových pásov a odpadových šácht.

Triediace linky spoločnosti DB ENGINEERING môžu byť vybavené elektropneumaticky alebo hydraulicky aktivovanými klapkami v odpadových šachtách, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu vzduchu alebo turbulencii, a aby sa zatvorili odpadové šachty, keď sú priestory pod nimi prázdne alebo sa nepoužívajú. Triediaca linka Enviro-Cabin sa môže dodávať s jednovrstvovým alebo dvojvrstvovým plášťom, ako aj neopláštená s kompletným osvetlením, bodmi zapojenia, kúrením a klimatizáciou.

Vyrábame mnoho rôznych konfigurácií triediacich liniek v závislosti od požadovaného použitia. Všetky triediace linky sa vyrábajú v modulárnych sekciách, čím sa zjednodušuje ďalšie rozšírenie pre dosiahnutie vyšších tonáží alebo väčších separačných priestorov.

DOPRAVNÍKY

Dopravníky od spoločnosti DB Engineering majú široký záber použitia. Dajú sa využívať na prepravu rôznych typov materiálov od komerčného a demolačného odpadu, papiera, drevnej štiepky, zeminy, štrkov, pieskov, kameniva, kompostu, všetkých sypkých materiálov, až po domáci a priemyselný odpad. Je dostupných mnoho rôznych verzií dizajnu a vyhotovení dopravníkov. Najbežnejšie typy recyklačných aplikácií obsahujú ťažné reťazové dopravníky, žľabové pásové dopravníky, posuvné pásové dopravníky a mostíkové dopravníky s oceľovými platňami. K dispozícii sú aj rôzne druhy pohonov.

NÁSYPNÍKY

Dávkovacie násypníky sa dajú vyrábať v mnohých konfiguráciách a typoch. Všetky konfigurácie pásových násypníkov sú určené na neustály voľný prívod materiálu do rôznych zariadení a systémov.

Násypníky od spoločnosti DB ENGINEERING sú navrhnuté tak, aby mali premenlivú rýchlosť prívodu a aby sa dali ovládať nezávisle od samostatnej ovládacej jednotky. Hnacie systémy môžu byť s priamym elektrickým pohonom alebo hydraulickým pohonom. To sa vzťahuje na všetky typy násypníkov. Plnenie násypníkov je možné pomocou dopravníka, nakladacej lopaty alebo exkavátora.

Medzi výhody dávkovacích násypníkov od spoločnosti DB ENGINEERING patrí nízka údržba, kompaktné rozmery, vysoká výkonnosť, vhodnosť pre všetky typy materiálov, vysoko odolná konštrukcia.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.