1. SLUŽBY V OBLASTI STROJÁRSKEJ KONŠTRUKCIE

 • výroba špeciálnych zariadení
 • výroba prípravkov
 • zvárané konštrukcie
 • prototypová výroba
 • montážne práce
 • mechanické opracovanie polotovarov

2. SLUŽBY V OBLASTI STROJÁRSKEHO DIZAJNU

 • vývoj špeciálnych zariadení
 • vývoj upínacích prvkov a prípravkov – pre montáž, zváranie, výrobu
 • vývoj meracích a kalibračných zariadení
 • vývoj zariadení na prepravu a manipuláciu
 • CAD/CAE
 • testovanie sily produktov
 • testovanie trvácnosti produktov
 • certifikácia produktov
 • automatizácia

3. PROJEKTOVÉ ČINNOSTI – OPTIMALIZÁCIA PRODUKTOV

 • rozloženie projektu a inštalácia zariadenia
 • optimalizácia výroby a montáž

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.